Skepsis ry on myöntänyt 2016 Sokrates-palkinnon

Dosentti Minna Huotilaiselle

aivotutkimuksen tulosten aktiivisesta esittelemisestä julkisuudessa ja tieteen äänen tuomisesta sosiaaliseen mediaan

Minna Huotilainen on tuotteliaan uran tehnyt aivotutkija, jonka erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat aivojen stressinsietokyky, luovuus sekä musiikin vaikutus aivoihin.

Varsinkin työelämää koskevassa keskustelussa liikkuu paljon epätieteellisiä väittämiä aivoista ja niiden toimintakyvystä. Kun työ on kiireistä ja kaoottista, ihmiset tukeutuvat erilaisiin oppeihin luovuuden parantamiseksi ja jaksamisen lisäämiseksi. Huotilainen on tuonut keskusteluun tieteelliseen tutkimukseen perustuvia näkökulmia.

Yliopistot ovat ryhtyneet vaatimaan tutkijoiltaan entistä enemmän niin kutsuttua yhteiskunnallista vaikuttamista. Minna Huotilainen on tässä suhteessa esimerkillinen tutkija. Hän on aktiivinen keskustelija sosiaalisessa mediassa ja antoisa haastateltava eri medioille. Huotilainen puhuu aiheestaan ymmärrettävästi ja innostuneesti, niin että jokainen kuulija voi nauttia tieteen aikaansaannoksista.

Skepsis ry:n hallitus 6.4.2016
Otto J. Mäkelä, puheenjohtaja
Tiina Raevaara, varapuheenjohtaja
Paula Heinonen, sihteeri
Hallituksen jäsenet:
Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Heikki Nevala, Timo Tontti