A priori

(engl. a priori). A priori eli ennen tutkimusta. Tieteelliseen tutkimukseen kuuluu aina tutkimusta edeltäviä taustaoletuksia, joiden hedelmällisyys paljastuu empiirisen ja teoreettisen tutkimuksen myötä. Tieteellisiä väitteitä ei voi hylätä tai pitää virheellisinä ennen tutkimusta, ellei tähän ole painavia teoreettisia syitä. Teoreettisten esteiden olemassaolo ei kuitenkaan ole normatiivinen este (”ei saa tutkia”), vaan resurssikysymys (”mitä on järkevää tutkia aikaisemman tiedon ja käytettävissä olevien rajallisten resurssien puitteissa”). Joskus yleisesti epäonnistuneiksi tuomittuja tutkimuksiakin kannattaa tehdä, sillä ne voivat rikkoa vanhentuneita käsityksiä ja viedä tiedettä eteenpäin. Mutta tällöin on muistettava, että a) jotkin rajat tutkimukselle on vedettävä ja b) väitteiden esittäjien tulee tehdä (tai vähintään motivoida muita tekemään) tutkimuksia väitteidensä tueksi, sillä todistustaakka on väitteiden esittäjillä.

Katso: Paradigma.

alkuun palaa