Afrosentrismi

(engl. afrocentrism). Afrosentrismi on pseudohistoriallinen oppi, jonka kannattajia löytää lähinnä Yhdysvaltojen mustien piiristä. Suomessa siitä voi nähdä häivähdyksiä ulkomaisissa yliopisto-oppikirjoissa tai tv-dokumenteissa.

Afrosentrismin kannattajien mukaan länsimaisen sivistyksen kehto ei ole antiikin Kreikka vaan Afrikka, tarkemmin sanoen muinainen Egypti. Afrosentristit väittävät muun muassa Sokrateen ja Kleopatran olleen mustia, ja kreikkalaisten varastaneen egyptiläisiltä papyrys-kääröihin pakattua mystistä tietoa. Lisäksi he syyttävät länsimaista historiaa näiden ”tosiasiallisten” tapahtumien peittelemisestä.

Väitteidensä tueksi afrosentristeillä on kuitenkin hyvin vähän todistusaineistoa: kreikkalaista syntyperää olevaa Kleopatraa pidetään mustana siksi, että toisesta Kleopatran isoäidistä ei tiedetä, oliko hän musta vai ei. Mikään todistusaineisto ei tue väitettä, että isoäiti tai Kleopatra olisi ollut musta, mutta koska se on mahdollista — afrosentrinen päättely etenee — heidän on täytynyt ollut mustia. Sisäänpäinkääntyneessä Ateenassa Sokrateen muista poikkeava ihonväri olisi puolestaan varmasti ollut julkista tietoa, mutta edes hänen vastustajansa eivät pihahtaneet asiasta mitään.

Kulttuurista tietoa ei voi puolestaan varastaa kuin housuja. Kulttuurien välillä on varmasti vuorovaikutusta ja kopioimista tapahtuu, mutta kukaan ei voi viedä kansan älyllistä pääomaa takin alle piilotettuna. Kreikkalaisilla ei myöskään olisi ollut varastettavaa egyptiläisiltä, sillä he olivat itsenäisesti edenneet egyptiläisiä pidemmälle.

Katso: Pseudohistoria.

Kirjallisuutta: Brackman 1996; Hollenback 1997; Lefkowitz 1997.

alkuun palaa