Anomalia

(engl. anomaly). Anomalialla tarkoitetaan (teorian) ennusteesta poikkeavaa havaintoa tai tutkimustulosta.

Katso: Paradigma; Teoria.

alkuun palaa