Cereologia

(engl. cereology). Cereologia on pseudotieteellinen tutkimusala, jonka kohteena ovat pelloille ilmestyvät viljaympyrät. Monet uskovat viljaympyröiden olevan avaruusalusten aiheuttamia, mutta skeptisempien mielestä ne ovat ihmisten tekemiä.

Katso: Viljaympyrä.

alkuun palaa