Kivinen, S. Albert

Helsingin yliopiston filosofian emeritus-dosentti Kivinen (s. 1933) väitteli vuonna 1977 teoreettisesta filosofiasta. Vuosina 1987–1988 Kivinen toimi Skepsis ry:n puheenjohtajana. Nykyisin Skepsiksen ensimmäinen puheenjohtaja on yhdistyksen tieteellisen neuvottelukunnan jäsen.

Kivinen on myös ollut Transscendentaaliradiestesian Seuran sihteeri vuosina 1974–1987 ja Suomen Parapsykologisen tutkimusseuran johtokunnan jäsen vuosina 1972–1974 sekä 1984–1986. Kivinen on julkaissut useita artikkeleita ja kirja-arvosteluja sekä filosofian että para­psykologian alueilta.

Katso: Skepsis ry.

Kirjallisuutta: Kivinen 1989a, 1989b, 1997, 1998; Ollikainen 1993b.

alkuun palaa