Ksenografia

(engl. xenography). Ksenografialla eli vierailla kielillä kirjoittamisella tarkoitetaan kykyä kirjoittaa kielellä, joka on kirjoittajalle tietoisesti tuntematon.

Katso: Ksenoglossolalia.

alkuun palaa