Niiniluoto, Ilkka

Niiniluoto (s. 1946) väitteli vuonna 1974 teoreettisesta filosofiasta filosofian tohtoriksi. Vuodesta 1977 lähtien hän on toiminut teoreettisen filosofian professorina Helsingin yliopiston filosofian laitoksella, ja vuodesta 1975 Suomen Filosofisen Yhdistyksen puheenjohtajana. Vuosina 1973–1977 Niiniluoto työskenteli matematiikan apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut sekä artikkeleita että kirjoja tieteenfilosofian, logiikan, tieto-opin ja kulttuurifilosofian aloilta. Niiniluoto on myös Skepsis ry:n tieteellisen neuvottelukunnan jäsen.

Katso: Skepsis ry.

Kirjallisuutta: Niiniluoto 1983, 1984, 1995a, 1995b, 1997a, 1997b.

alkuun palaa