Numerologia

(engl. numerology). Numerologia on menetelmä, jonka avulla pyritään kuvaamaan ihmisten persoonallisuutta, tulevaisuutta ja parisuhteen luonnetta. Näitä tarkastellaan nimen ja syntymäajan mukaan. Idean isänä pidetään kreikkalaista Pythagorasta (580–500 eaa.).

Numerokoodausmenetelmiä on useita. Erään mukaan

1 = A J S Ä
2 = B K T Ö
3 = C L U
4 = D M V
5 = E N W
6 = F O X
7 = G P Y
8 = H Q Z

Nimen jokainen kirjain saa taulukon mukaisen arvon. Numeroiden yhteenlaskemista jatketaan niin kauan kunnes summa on pienempi kuin 10. Esimerkiksi jos Taru Wiheriölä haluaa laskea nimensä numeroarvon hän saa tulokseksi: (2+1+9+3) + (5+9+8+5+9+9+2+3+1) = 66; 6 + 6 = 12; 1 + 2 = 3. Jos henkilöllä on useampia etu- tai sukunimiä, ne tulee ottaa mukaan laskuihin.

Myös tulkintamenetelmiä on erilaisia. Erään mukaan

1 = Yksilöllisyys, riippumattomuus, aloitteellisuus

2 = Tasapaino, yhteistyö

3 = Luovuus, ilo, optimismi

4 = Rakenteet, rajat

5 = Vapaus, muutos, mahdollisuus

6 = Vastuu, rakkaus, harmonia

7 = Tutkiskelu, tieto, yksinäisyys

8 = Kokoaminen, tasapaino, organisaatio

9 = Ihmisyys, humanismi, uhrautuvaisuus

Kuvitteellinen Taru W. näyttäisi siis olevan luova, iloinen ja optimistinen henkilö. Teoreettista tai empiiristä tutkimusta numerologian parissa ei liene tehty.

Katso: Forer-efekti.

Kirjallisuutta: Ollikainen 1997b; Törnwall 1997.

alkuun palaa