Positivismi

(engl. positivism). Positivismi on tieteenfilosofinen näkemys, joka hylkää metafyysiset pohdiskelut ja pysyttäytyy vain yleisesti havaittavien ilmiöiden tutkimisessa.

Kirjallisuutta: Niiniluoto 1997a; Sintonen 1986.

alkuun palaa