Saano, Veijo

Saano (s. 1953) on lääketieteen ja kirurgian tohtori (1982) sekä kliinisen farmakologian erikoislääkäri (1989). Hän työskentelee Lääkelaitoksella ylilääkärinä. Lisäksi Saano toimii farmakologian dosenttina Kuopion yliopistossa ja kliinisen farmakologian dosenttina Tampereen yliopistossa. Hänellä on julkaisuja lääkeaineiden keskushermostoon ja hengityselimiin kohdistuvista vaikutuksista sekä farmakokinetiikasta. Saano on kirjoittanut ja luennoinut myös uskomuslääkinnästä, ja hän toimii Skepsis ry:n tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä. Vuonna 1996 Saano oli tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Katso: Skepsis ry; Uskomuslääkintä.

Kirjallisuutta: Saano 1991, 1995a, 1995b, 1997; Saano ja Puustinen 1996, 1997.

alkuun palaa