Skientismi

(engl. scientism). Skientismi eli tieteisuskovaisuus on käsitys, jonka mukaan ainoastaan tiede tuottaa pätevää tietoa maailmasta, ja että tiede pystyy ratkaisemaan kaikki — mukaan lukien poliittiset ja moraalifilosofiset — ongelmat. Nimityksiä ”skientisti”, ”skientistinen” tai ”tiedeuskovainen” käytetään pääasiassa solvaamistarkoituksessa. Niiden kohteeksi joutuu yleensä mikä tahansa tieteellistä maailmankuvaa ja tietoa edistävä taho riippumatta tahon todellisista näkökannoista.

Katso: Tiede.

alkuun palaa