Stargate-projekti

(engl. Stargate project). Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA aloitti vuonna 1972 tutkimusohjelman, jonka tarkoituksena oli selvittää voitaisiinko muun muassa selvänäkemistä hyödyntää tiedustelutehtävissä. Vuosikymmenen loppuun menessä CIA luopui tästä ohjelmasta, koska se osoittautui hyödyttömäksi. Yhdysvaltalaiset viranomaiset jatkoivat kuitenkin samantapaisia projekteja. Puolustustiedustelupalvelu DIA kiinnostui aiheesta 1985, ja uudesta projektista alettiin käyttää nimitystä Stargate.

Stargaten tehtävänä oli seurata, mitä muut valtiot tekivät psyykkisen sodankäynnin ja tiedustelun alueilla. Samoin sen tuli tarjota valtion palkkalistoilla olevien psyykikkojen palveluja muille viranomaisille. Kolmanneksi sen tuli tutkia psyykkisiä ilmiöitä kokeellisesti.

Vuoteen 1995 asti Stargate oli salainen operaatio. CIA, jonka vastuulle Yhdysvaltojen kongressi oli operaatiota siirtämässä, halusi Stargatesta ulkopuolisen arvion päättääkseen sen kohtalosta. Arviota tekemään valittiin American Institutes for Research (AIR), joka palkkasi psi:n olemassaoloon myönteisesti suhtautuvan tilastotieteilijä Jessica Uttsin sekä skeptikko ja psykologi Ray Hymanin. Heidän tehtäväkseen tuli arvioida kokeellista tutkimusta, jota Stargaten yhteydessä oli tehty.

AIR:n raportin loppulauselmassa todetaan, että selvänäkötutkimuksissa oli todellakin saatu tilastollisesti merkittäviä tuloksia. Mutta Hymanin mielestä ne selittyivät tutkimusmenetelmällisillä heikkouksilla, ts. selvänäkemistä ei sittenkään oltu osoitettu olemassaolevaksi. Utts oli eri mieltä. AIR:n loppuraportin kirjoittaneet toteavat kuitenkin selkeästi, että ”riittävää kokeellista ja teoreettista todistusaineistoa selvänäkemisen olemassaolosta para­psykologisena ilmiönä ei olla tuotu esiin tämän ohjelman tutkimusosuudessa. Merkittävä muutos tutkimuskohteessa ja menetelmissä olisi tarpeen, jotta voitaisiin oikeuttaa uusia laboratoriotutkimuksia tämän ohjelman puitteissa.”

AIR arvioi myös selvänäkemisen merkitystä käytännön tiedustelussa: ”Selvänäkemisestä ei ole osoitettu olevan hyötyä tiedusteluoperaatioissa, mistä esimerkkinä toimii tämä ohjelma… Käsillä olevan ohjelman operationaalisen osan tukemisen jatkaminen ei ole perusteltua.” Stargate-projekti on lakkautettu

Katso: Parapsykologia.

Kirjallisuutta: Hyman 1996a, 1996b; Mumford Rose ja Goslin 1995, 1996.

alkuun palaa