Tieteenfilosofia

(engl. philosophy of science). Tieteenfilosofia on filosofian osa-alue, joka tarkastelee muun muassa tieteellisen tiedon luonnetta, tieteen kehitystä sekä tieteen ja muun yhteiskunnan välistä suhdetta.

Katso: Tiede.

Kirjallisuutta: Ketonen 1976; Niiniluoto 1983, 1984, 1997a, 1997b.

alkuun palaa