Todistustaakka

(engl. burden of proof). Todistustaakalla tarkoitetaan väitteen esittäjän velvollisuutta esittää väitteensä perustelut. Skeptikon ei siis tule osoittaa para­psykologiaa, kreationismia tai uskomuslääkintää koskevia väitteitä pätemättömäksi, vaan näiden oppien edustajien tulee esittää todistusaineistoa väitteidensä tueksi. Jollei tukea löydy, uskominen näihin oppeihin ei ole tieteellisesti perusteltua, eikä niillä ole myöskään oikeutta vaatia minkäänlaista asemaa yliopistoissa, koululaitoksessa tai terveydenhuollossa. Todistustaakka on siis väitteen esittäjällä, ei väitteen kyseenalaistavalla henkilöllä. ”Probatio incumbet ei, quod affirmat, non ei, quid negat”; todistustaakka on sillä, joka myöntää, ei sillä, joka kiistää.

Katso: Argumentointi.

alkuun palaa