Potilasturvallisuus valvomattomassa terveydenhuollossa

Noin 700 000 aikuista suomalaista tiettävästi arvelee noituudella voitavan vaikuttaa toisen ihmisen elämään. Noitien lisäksi tarjolla on ennustajia, tietäjiä, parantajia ja shamaaneja. osa välittää kosmista energiaa, osa taputtelee akupisteitä. usein kyse on potilaiden suggestioherkkyyden hyväksikäytöstä niin hyvässä kuin pahassakin, ja osa tekniikoista ja toimijoista nivoutuukin myös hypnoosin, lääketieteessä hyvin tunnetun menetelmän maallikkosovelluksiin.

Harmaalla alueella on esiintynyt potilaiden raiskaamisia ja kiristämisiä, viranomaisten ja yksittäisten henkilöiden herjaamista, psykoterapian sekoittamista uskonnollisiin ja aatteellisiin päämääriin ja murhilla uhkailua. Alalla on ollut vähintään viisi valelääkäriä, yksi alan järjestön johdossa.

Usein, hiljattain jopa eduskunnassa kuultu perustelu esimerkiksi ravistetun veden kauppaamiselle on se, että hoitomuodot tuntuvat hyviltä. tosiasiassa hoitosuhde sinänsä, ilman neuloja tai pyörivää kristallia, on usein, vaikkei aina, erittäin tehokas mm. kipujen, pelkojen ja ns. toiminnallisten fyysisten oireiden hoidossa. tätä ei yksilön itseriittoisuutta tukevana aikakautenamme kovinkaan laajalti ymmärretä. Niinpä joko maaginen tai valetieteellinen rekvisiitta, sadut ”tutkimuksista” olemattoman hoitotehon takeena ja perinnehoitojen markkinointi tieteenä ovat yleisiä.

Proosallisten antibioottien, psykoosi- ja masennuslääkkeiden, kolesteroli- ja verenpainelääkkeiden ynnä muiden osoittauduttua tehokkaiksi markkinoi ”luontaishoito” enenevästi myös lääkkeiden tavoin paketoituja placeboita. Resurssit ovat pois toimintakykyyn ja elinikään vaikuttavista hoidoista, ja ”luontaiseksi” kutsutun tiukinta kritiikkiä edustaakin terveyssosiologia, joka kantaa huolta terveydenhuollon rahoituksen kohdentamisesta.

StM:n hiljattain asiaa selvittämään perustama työryhmä tuskin pyrkinee rajoittamaan hyvää tarkoittavaa kansanparannustoimintaa, jossa lupaukset ovat realistisia, mutta painetta ryhmää kohtaan on silti jo pyritty luomaan. lain kehittelyä eivät saisi häiritä disinformointi ja puhtaat liiketaloudelliset intressit, eikä näytöstä pidä äänestää niiden, jotka eivät ole perillä tiedonkeruun ja hoidoissa vaikuttavien eri osatekijöiden luonteesta. eduskunnan tulisi kuulla asiantuntijoita, ei hurma- tai businesshenkisiä oman asiansa lobbaajia.

Traagiset seuraukset villeinä rehottavista vaihtoehtohoidoista ovat arkea. esimerkistä käy tuskiinsa luontaiskaupasta noin 20 eri valelääkettä modernien antipsykoottien sijasta pienellä eläkkeellään ostanut skitsofreniaa sairastava ja sitten harhoissaan omaisiaan surmannut ihminen. Hän ei kuulu niihin, jotka itse puolustaisivat etujaan. eivät myöskään ”asiantuntijalausuntojen” nojalla rokotuksitta jääneet lapset.

Debatin jatkuessa asioiden perusteet on syytä tarkistaa kerran toisensa jälkeen. ohukainen ja Paksukainen ovat varmasti ilahduttaneet ihmisiä enemmän kuin lääkärit konsanaan, ja nauru voi saada kivun hetkeksi hellittämään. Silti viihdetaiteilijat eivät ole terveydenhuoltoammattilaisia eivätkä viinanmyyjät alkoholiterapeutteja.

Hannu Lauerma
Psykiatrian dosentti
Psykiatrisen vankisairaalan (Turku ja Vantaa) vastaava ylilääkäri

palaa alkuun