Pääkirjoitus

Kun kirjoitin Skeptikossa 2/2010 alkoholismin hoidossa esiintyvästä huuhaasta, moni alkoholisti pillastui puolustamaan erityisesti AA:ta, josta he kokivat saaneensa apua ongelmaansa. Ehkä on niin, että AA:n rivien välistä paistava kristillisyys voidaan jättää vähemmälle huomiolle, mutta huolestuttavaa on uskomushoitojen laaja leviäminen virallisen päihdehoidon piiriin.

Esimerkiksi ”tv-psykiatri” Ben Furmanin ja Tapani Aholan perustamassa Lyhytterapia-insituutissa on tarjolla koulutusta EDxTM (Energy Diagnostic and Treatment Methods) -hoitomenetelmään, joka perustuu soveltavan kinesiologian, kiinalaisen lääketieteen meridiaaniopin, bioenergian ja kognitiivisen terapian keskeisiin periaatteisiin. Menetelmän kerrotaan soveltuvan mm. riippuvuuksien hoitamiseen.

Vuonna 2000 perustettu NADA (National Acupuncture Detoxification Association) Suomi/Finland on tarkoitettu edistämään päihdevieroitusakupunktion käyttöä Suomessa. Päihdeongelmien hoidossa nykyisin eniten käytetty korva-akupunktion ”viiden pisteen menetelmä” on Suomessa otettu ensimmäisenä käyttöön A-klinikkasäätiön avopalveluyksikössä Helsingin nuorisoasemalla, jossa lääkärinä toimii NADA:n puheenjohtaja Pekka Aarninsalo.

Korva-akupuntiokoulutuksia järjestävät Tampereen A-klinikkatoimi (jonka kanssa 16 pirkanmaalaista kuntaa on solminut ostopalvelusopimuksen) ja Helsingin nuorisoasema (jonka tehtävät perustuvat sosiaali- ja päihdehuoltolakeihin sekä Helsingin kaupungin kanssa tehtyyn ostopalvelusopimukseen). NADA kouluttaa terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöitä myös muualla. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan kesäyliopistossa on marraskuun lopulla tarjolla kolmen päivän kurssi (560 €), jossa aiheena on myös mm. ”ADHD ja korvamagneettien käyttö”.

NADA:n kymmenvuotisseminaarissa lokakuussa Helsingissä ohjelmassa oli mm. seuraavanlaisia workshopeja:

Denis Vinokur: Kiinalaisen lääketieteen itsehoitomenetelmiä. Aiheena akupainanta, ravinto ja meditaatio.

Juha Siira: Psykologinen akupunktio. Saamme tutustua menetelmään, jossa taputetaan kevyesti sormenpäillä tiettyjä akupunktiosta tuttuja kehon energiapisteitä ja samalla virittäydytään keskeisiin psykologisiin ongelmiin. Energiataputus perustuu kiinalaisen lääketieteen akupunktio- ja meridiaaniopin sekä länsimaisen psykologisen ajattelutavan yhdistämiseen negatiivisten häiritsevien tunteiden purkamiseksi.

Elisa Alakahri: Kehoakupunktion käyttö päihde- ja mielenterveystyössä. NADA-kouluttaja Alakahri on viimeiset pari vuotta käyttänyt systeemiä omassa työssään Helsingin nuorisoasemalla. Hoidot ovat nopeita vasteeltaan sekä yksinkertaisia toteuttaa (asiakkaat istuvat ja useimmat pisteistä löytyvät paidan hihaa tai housun lahjetta nostamalla).

Uskomushoitojen leviämisestä päihdehoitoon kertoo Stakesin vuonna 2001 kaikille Suomen päihdehoitoyksiköille tekemä kysely, jossa kysyttiin käytettyjä työmenetelmiä. Kyselyyn vastasi 109 avohoitopaikkaa, joista akupunktio oli käytössä 72:ssa. Laitoshoidon suhteen vastaavat luvut olivat 78/54.

Uskomushoitojen leviämistä päihdehoitoon on ilmeisesti edistänyt palvelujen erillisyys muusta terveydenhuollosta ja voimakas yksityinen palvelutuotanto. Näennäishoitojen tarjoaminen alkoholiongelmaisille muodostaa ongelmia. Ei ole oikein, että verorahojamme käytetään tällaiseen. Uhkana on myös, että erilaiset epätieteelliset hoidot leviävät päihdehuollosta entistä enemmän myös muuhun erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon.

Risto K. Järvinen

palaa alkuun