Kansanparantaja vankilaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä

”Veikko Holtti kertoi itsestään tarinoita, jotka tekivät kuulijoihin suuren vaikutuksen. Oppilaat valikoituivat, aivan kuin lavahypnoosissakin, suuresta joukosta alttiutensa vuoksi, ja kun Holtti sitten joitakuita ’mykisti’ tai ’jumitti’, käsitys hänen taianomaisista kyvyistään oli valmis.”
Teksti Denis Galkin

Varsin usein meiltä skeptikoilta kysytään, miksi vastustamme vaihtoehtohoitoja. Niiden tarkoituksena kun on tuottaa hyvää oloa ihmisille – jopa silloin, kun kyseessä on vain plasebo-vaikutus. ”Plasebo-hyvä-olo on kuitenkin hyvää oloa sekin.”

Joskus tulee muistutuksia siitä, mitä tämä ”vaihtoehto” voi pahimmillaan olla. MTV3 uutisoi 12.10. kansanparantajasta, joka oli hypnotisoinut naisia harrastamaan kanssaan seksiä1.

Ihmisten auttaminen on hieno asia, ja usein jopa ajattelen, että tarkoitus pyhittää keinot, mutta vallan mukana tulee vastuu. Kun pulassa olevaa käytetään hyväksi millään tavalla, saa se minulla selkäkarvat pystyyn.

Perehdyn tässä artikkelissa Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden 11.10.2010 antamaan tuomioon nro 634 asiassa Dnro R 09/244, jossa kihlakunnansyyttäjä Kari Ranta on syyttänyt ”jäsenkorjaaja” ja ”kansanparantaja” Holtti Veikko Raimoa rikoslain 20 luvun 5 §:n 1 momentin 4 kohdan rikkomisesta. Mainittu lainkohta kuuluu seuraavasti:

”Joka asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa sukupuoliyhteyteen tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi henkilön, joka on hänestä erityisen riippuvainen, käyttämällä törkeästi väärin tätä riippuvuussuhdetta tekijästä, on tuomittava seksuaalisesta hyväksikäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi.”

Laiskanmiehen hierontaa

Muun muassa Vetelissä toiminut 61-vuotias Veikko Raimo Holtti on ammatiltaan jäsen- ja kansanparantaja. Hoitojen lisäksi Holtti tarjosi jäsenparannuskoulutusta. Holtin mukaan kansanparannusoppi kuitenkin kuuluu vain harvoille ja valituille, minkä vuoksi hän ei koulutuksissaan opettanut kansanparannusta.

Asianomistajat jutussa ovat naisia, jotka olivat aluksi Holtin hoidettavina ja myöhemmin osallistuivat Holtin järjestämille kursseille. Holtti on ilmaissut asianomistajille, kullekin erikseen toistensa tietämättä, että näillä voisi olla mahdollisuuksia jäsenparannuksen lisäksi myös kansanparannusoppiin, vedoten asianomistajan erityislaatuisuuteen. Kansanparannusopin vastaanottaminen vaati kuitenkin suostumisen seksuaaliseen kanssakäymiseen Holtin kanssa.

Yhdelle asianomistajista Holtti on jopa ilmaissut siirtävänsä salaista kansanparannustietoa sukupuoliyhdynnän aikana. Asianomistajat tunsivat, että heillä on jokin erityinen mahdollisuus tai jopa velvollisuus ryhtyä parantajaksi, ja he näkivät tilanteessa myös uramahdollisuuden. Holtti loi kuvan itsestään poikkeuksellisen taitavana parantajana ja antoi ymmärtää että hänen koulutukseensa pääseminen oli jonkinlainen onnenpotku elämässä.

Kurssit ovat aluksi alkaneet aivan asiallisesti, lukuun ottamatta Holtin seksistisiä puheita. Suhteellisen pian on kuitenkin ryhdytty harjoittamaan toimenpidettä nimeltä ”laiskanmiehen hieronta”. Toimenpiteessä hoidettava ja hoitaja ovat istuneet vastakkain hoitajan kädet hoidettavan lantiolla, häpyluun päällä tai nivusissa. Toimenpiteessä väitettiin siirrettävän energioita: siitä tulee hoidettavalle hervoton olo, kaikki sopii eikä millään ole mitään väliä. Hoidettavat ovat tunteneet olevansa hypnoosin kaltaisessa tilassa.

Tätä seurasi usein seksiakti Holtin kanssa: seksi saattoi sisältää suuseksiä, yhdyntää tai ryhmäseksiä. Holtti varoitti, että toimenpiteen jälkeen hoidettavalle saattaa tulla yöllä paha olo, jolloin Holtin mukaan hänelle olisi pikimmiten soitettava. Soitettaessa tilanne on muuttunut puhelinseksiksi, tai Holtin tultua tällaisessa tilanteessa paikalle, on tilanne kääntynyt nopeasti seksiin.

Uhkailua, hoidollista riippuvuutta, suggestioita

Holtti on myös useasti ilmoittanut kurssilaisille, että jos nämä eivät toimi hänen haluamallaan tavalla, hän voi ottaa heidän oppimansa taidot pois tai tehdä heidän elämästään vaikeaa esimerkiksi muuttamalla heidän sairaiksi taikka työkyvyttömiksi. Holtti oli kertonut, että taitojen poisottaminen tuntuu siltä kuin ongenkoukku vedettäisiin sisuksista.

Asianomistajilla on ollut, heidän tavatessaan Holtin ensimmäisen kerran, sellaisia henkilökohtaisia vaivoja, joihin he eivät ole löytäneet apua muualta. Holtin hoidot ovat tuntuneet auttavan asianomistajia, mistä syystä he ovat olleet hoidollisessa riippuvuussuhteessa Holttiin. Vaivat ovat kuitenkin palanneet, kun jonkin verran aikaa oli kulunut hoidosta, minkä vuoksi potilaat ovat joutuneet palaamaan Holtin luokse.

Kurssilaiset ovat pitäneet Holttia taitavana hoitajana ja opettajana, alansa ykkösosaajana ja hän on ollut heille auktoriteetti.

Asiassa on katsottu selvitetyksi, että Holtin ympärille oli muodostunut kultinomainen yhteisö, jossa Holttia pidettiin eräänlaisena guruna. Asia on lähtenyt purkaantumaan, kun eräs asianomistajista on sattumalta tavannut Holtin vanhan opettajan, joka on kertonut asioita Holtista. Sukupuoliyhdynnässä asianomistajat ovat tunteneet olonsa tahdottomiksi ja voimattomiksi ja heille on vain tapahtunut se, mitä Holtti on heille tehnyt.

Holtti on itse oikeudessa kertonut, että hänen hoidoistaan voi sivuoireena tulla naisille halukkuus. Holtti on myöntänyt, ettei itse täysin ymmärrä omia metodejaan, toisin sanoen sitä, miten ne toimivat. Holtti on lisäksi väittänyt, että naiset ovat itse tarjonneet hänelle seksiä. Asianomistajat puolestaan ovat kertoneet Holtin nauttineen siitä, kun tämä on saanut tehtyä naisille asioita, joita he eivät ymmärtäneet.

Käräjäoikeus ei ole pitänyt uskottavana Holtin väitteitä siitä, että naiset olisivat aina itse tarjonneet hänelle seksiä. Uskottavana ei myöskään pidetty väitettä, että kyseessä olisi pelkkä rahastus- taikka kostoyritys. Käräjäoikeus on pitänyt selvitettynä, että Holtilla on erittäin hyvä kyky käyttää suggestiota, ja että Holtti itse tiesi taidostaan ja siitä, miten se vaikuttaa eri ihmisiin.

Holtti on myöntänyt harrastaneensa kaikkia oikeudessa mainittuja seksimuotoja asianomistajien kanssa.

Riippuvuussuhteen törkeää väärinkäyttöä

Veikko Raimo Holtti tuomittiin käräjäoikeudessa 1 vuoden ja 9 kuukauden mittaiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja yli 30 000 euron korvauksiin rikoslain 20 luvun 5 § 1 momentin 4 kohdan mukaan. Kuten edellä mainitusta käy ilmi, tapauksessa täyttyy pykälän tunnusmerkistö2.

Holtti toimi tilanteessa, jossa naiset olivat erityisen riippuvaisia hänestä. Naiset eivät olleet löytäneet apua vaivoihinsa muualta, ja tunsivat, että ainoa keino saada apua on Holtin hoidot: heidän oli siis pidettävä hyvät välit Holttiin.

Holtti käytti tätä riippuvuussuhdetta törkeästi väärin suggeroimalla erityisen suggestioalttiita naishenkilöitä, mikä osoittaa Holtin toiminnan suunnitelmallisuuden. Naiset ovat olleet jatkuvasti heikommassa asemassa suhteessa Holttiin, ja tilannetta voidaankin verrata esimerkiksi tilanteeseen, jossa lääkäri hyväksikäyttää potilasta.

Koska säännöksen tunnusmerkistö on riippuvuussuhteen osalta varsin avoin, on painotettava lisäedellytyksiä. Toiminnan on oltava ensinnäkin törkeää ja toiseksi riippuvuussuhteen on oltava erityinen3. Rikoslain esitöissä (HE 6/1997 vp s. 179) todetaan, että huomiota tulee kiinnittää suhteen merkitykseen elämän perusedellytysten kannalta.

Käsillä olevassa tapauksessa Holtti on uhkaillut ottavansa naisten oppimat kyvyt pois tai tekevänsä naisista työkyvyttömiä. Holtti on tällä tavalla tehostanut riippuvuussuhdetta, ja naiset ovat pelänneet Holttia, jolloin hänen on ollut helpompaa suggeroida uhri seksuaaliseen tekoon.

Rikoslain 20 luvun 5 §:n mukaisesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä voidaan tuomita vähintään sakkoa tai enintään 4 vuoden mittainen ehdoton vankeusrangaistus. Holtin tapauksessa neljästä hyväksikäyttötapauksesta tuomittiin vankeutta siis 1 vuosi ja 9 kuukautta.

Holtti on ilmoittanut tyytymättömyyden tuomioonsa, ja on valittanut Vaasan Hovioikeuteen. Näin ollen käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

Hyvänolonhoitoja ei valvo kukaan

Jokin aika sitten oli tiedotusvälineissä paljon puhetta siitä, miten eräs lääkäri imi potilaansa nänniä. Asiaa kauhisteltiin ja se oli ”lööppitavaraa”. Tuolloin oikeus katsoi, ettei pystytty osoittamaan, ettei nännin imeminen ollut olennainen osa tutkimusta4. Jutulle myönnettiin kuitenkin valituslupa korkeimpaan oikeuteen, joten hovioikeuden päätös ei ole lainvoimainen5.

Tapauksessa ei niinkään pistä silmään oikeuden tuomio kuin se, miten vakavasti asia otettiin. Lääkärin ammatti on arvostettu ja lääkäreihin luotetaan yleisesti hyvin paljon. Siksi tällaisten tapahtumien sattuessa niiden saama huomio on hyvin suuri.

Holtti antoi hoitoa ihmisten vaivoihin, ja joku voisi jopa erehtyä kutsumaan häntä lääkäriksi. Seksuaalinen hyväksikäyttö oli tehty törkeästi, erittäin suuressa mittakaavassa ja pitkän ajanjakson aikana. Tapausta ei kuitenkaan huomioitu mediassa merkittävästi.

Tässä voidaan nähdä hyvä ja huono puoli. Jos halutaan ajatella positiivisesti, tilanteen voi nähdä niin, että tällaisiin huijareihin ei muutenkaan pitäisi luottaa, ja siksi tässä ei nyt niin ole jutun aihetta. Negatiiviselta puolelta katsottuna taas huomaamme, että hyvänolonhoitoja ei valvo kukaan, ei oikeastaan edes media.

Toki aina voi tehdä tutkintapyynnön poliisille, mutta siihen ei kovin moni jaksa vaivautua. Viranomaisten toiminnasta valittaminen on kuitenkin huomattavasti helpompaa ja hyväksyttävämpää. Nyt tilanne voi olla samanlainen kuin Wincapitaan sijoittaneilla: ei kehdata myöntää, että huijatuksi tultiin, ja siksi pidetään vain suu visusti supussa.

Hämärät häärääjät kuriin

Suomessa on Ruotsin tavoin ollut vireillä ns. puoskarilaki6. Asiaa valmistelevan työryhmän raportissa todetaan mm. seuraavaa:

”Työryhmä ehdottaa, että potilasturvallisuuden varmistamiseksi rajoitettaisiin eräiden potilasryhmien hoito vain terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäväksi. Ehdotuksen mukaan muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö voisi hoitaa tiettyjä vakavia sairauksia ja potilasryhmiä ainoastaan yhteistyössä lääkärin kanssa.”

Vaihtoehtopoppoo on pitänyt koko ideaa sellaisena, että se leimaa, rajoittaa ja jopa loukkaa heitä ja heidän toimintaansa. Ymmärrän toki heidänkin tunteitaan. Monet ovat tarjoamassa aromiterapiaa siksi, että uskovat sen auttavan ihmistä, ja miellyttävää se varmasti onkin. On kuitenkin heidänkin ymmärrettävä, että heidän keskuudessaan on melkoinen määrä kaikenlaisia Veikko Holtin tapaisia hämäriä häärääjiä. Siksi olisi erityisen tärkeää pystyä suojelemaan edes oikeustoimirajoitteisia henkilöitä, kuten lapset ja henkisesti sairaat.

En tarkoita, että kyseistä tapausta olisi voitu estää oikein mitenkään muuten kuin kannustamalla ihmisiä epäilemiseen ja ajattelemiseen. Holtti on pystynyt tarkasti valitsemaan uhrinsa, ja varmasti aina tulee olemaan määrätty määrä ihmisiä, joita on erityisen helppo taivutella tekoon, johon he eivät todellisuudessa ole halukkaita.

Termeillä hypnoosi ja suggestio on lähinnä sävyero: suggestiot ovat yleisnimitys painaville viesteille, joita ei ole tarkoituskaan käsitellä järjen avulla kriittisesti, ja hypnoosilla viitataan tilaan, joka niiden avulla joskus saavutetaan. Hieronnat ym. kahdenväliset intensiiviset vuorovaikutussuhteet ovat itsessään suggestioalttiutta lisääviä.

Kaikesta päätellen Holtti kertoi ja antoi kertoa itsestään tarinoita, jotka tekivät kuulijoihin suuren vaikutuksen. Tämä lisää niin ikään suggestioalttiutta. Oppilaat valikoituivat, aivan kuin lavahypnoosissakin, suuresta joukosta alttiutensa vuoksi, ja kun Holtti sitten joitakuita ”mykisti” tai ”jumitti”, käsitys hänen taianomaisista kyvyistään oli valmis.

Harjoituksia oli usein illalla tai yöllä, mikä heikentää ihmisen rationaalista vastustuskykyä.

Viitteet

  1. http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/arkistot/rikos/2010/10/1203533
  2. Tunnusmerkistössä kuvataan rangaistusvastuun normatiiviset edellytykset, joita vastaavat tosiseikat pitää syyttäjän pystyä tapauksessa näyttämään toteen. Tunnusmerkistön täyttyminen sellaisenaan ei riitä rangaistusvastuuseen. Lisäksi pitää täyttyä rikosvastuun yleiset ehdot, joita on seksuaalirikoksissa esim. tahallisuus.
  3. Frände, ym. Yleinen rikosoikeus, s. 158
  4. http://yle.fi/alueet/teksti/lappi/2009/12/kaksi_hakee_valituslupaa_nannia_imeneen_laakarin_tuomioon_1250458.html
  5. http://yle.fi/alueet/lappi/2010/09/korkein_oikeus_kasittelee_nannin_imemista_1946704.html
  6. http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1403402#fi

Haluan kiittää tekstin tarkastamisesta rikosoikeuden professori Matti Tolvasta ja oikeustieteen maisteri Annaleena Pentikãistä.

palaa alkuun