Skepsis ry palkitsee vuosittain pseudotieteen aseman vakiinnuttamisessa kunnostautuneita Huuhaa-palkinnolla. Vastapainoksi Huuhaa-palkinnolle perustettiin 1995 Sokrates-palkinto, joka voidaan antaa tunnustuksena Skepsiksen toimenkuvaan kuuluvien asioiden ja sokraattisen rationaalisen ajattelun edistämisestä.

Skepsis ry on myöntänyt 2016 Huuhaa-palkinnon

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kansanopiston koulutustarjonnalle

selvästi pseudotieteellisten kurssien sisällyttämisestä ohjelmistoonsa.

Vuonna 2016 koulutus on ollut näkyvästi esillä mediassa. Skepsis ry pitää tärkeänä, että ihmisillä on monipuolisia mahdollisuuksia kouluttautua. Koulutuksen on kuitenkin perustuttava tieteellisesti pätevään tietoon, eikä sen tasoa tulisi madaltaa näennäistieteellisillä ja ihmisten todellisuudentajua hämärtävillä opeilla.

Kansanopiston kurssitarjonnasta löytyy muun muassa reiki-diplomihoitajaksi kouluttautumista, Horstmann-tekniikan peruskurssi, homeopaattista ensiapua sekä kiinalaisen lääketieteen perusteita.

Koulutusyhtymän kansanopisto tarjoaa myös kurssia ”Koululääketieteen perusteet”. Skepsis ry katsoo koko termin ”koululääketiede” käytön turhaksi sekä harhaanjohtavaksi, koska tieteelliseltä kannalta on olemassa vain eri asteisesti toimivia tai vielä tieteellisesti tutkimattomia hoitomuotoja.

Palkinnolla Skepsis ry haluaa kiinnittää erityistä huomiota koulutukseen, jota Suomessa tarjotaan. Asianmukaisten koulutuslaitosten ei tulisi antaa minkäänlaista alustaa pseudotieteen levittämiselle.

Skepsis ry:n hallitus 7.12.2016
Otto J. Mäkelä, puheenjohtaja
Tiina Raevaara, varapuheenjohtaja
Paula Heinonen, sihteeri
Toni Heikkinen, rahastonhoitaja
Hallituksen jäsenet:
Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Heikki Nevala, Timo Tontti


Skepsis ry on myöntänyt 2017 Sokrates-palkinnon

Suomen kirjastoseuralle ja siten kaikille suomalaisille kirjastoille

yleissivistyksen, lukutaidon ja tiedon tasa-arvoisen saatavuuden puolesta tehdystä työstä.

Kirjastoilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Kirjastoon on tervetullut kuka tahansa oppiarvosta tai äidinkielestä riippumatta. Erilaiset ihmisryhmät aina teineistä eläkeläisiin ovat ottaneet kirjastot omakseen ja hyödyntävät niiden tiloja kokoontumisessa ja järjestötoiminnassa. Ihmiset hakevat kirjastoista niin kevyttä ajanvietettä kuin vakavaa ja tuikitarpeellista tietoakin.

Tilanteessa, jossa lasten ja nuorten heikentyvä lukutaito herättää suurta huolta, on entistä tärkeämpää panostaa toimivaan ja kattavaan kirjastoverkostoon. Kirjastot voivat juuri nyt hyvin, mutta niiden resursseista täytyy huolehtia jatkossakin. Kirjastojen pitää pysyä kiinni ajassa niin tekniikan kuin sisältöjen suhteen.

29. huhtikuuta 2017
Skepsis ry:n hallitus
Otto J. Mäkelä, Tiina Raevaara, Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Heikki Nevala, Santtu Puukka