Skepsis ry palkitsee vuosittain pseudotieteen aseman vakiinnuttamisessa kunnostautuneita Huuhaa-palkinnolla. Vastapainoksi Huuhaa-palkinnolle perustettiin 1995 Sokrates-palkinto, joka voidaan antaa tunnustuksena Skepsiksen toimenkuvaan kuuluvien asioiden ja sokraattisen rationaalisen ajattelun edistämisestä.

Skepsis ry on myöntänyt 2016 Huuhaa-palkinnon

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kansanopiston koulutustarjonnalle

selvästi pseudotieteellisten kurssien sisällyttämisestä ohjelmistoonsa.

Vuonna 2016 koulutus on ollut näkyvästi esillä mediassa. Skepsis ry pitää tärkeänä, että ihmisillä on monipuolisia mahdollisuuksia kouluttautua. Koulutuksen on kuitenkin perustuttava tieteellisesti pätevään tietoon, eikä sen tasoa tulisi madaltaa näennäistieteellisillä ja ihmisten todellisuudentajua hämärtävillä opeilla.

Kansanopiston kurssitarjonnasta löytyy muun muassa reiki-diplomihoitajaksi kouluttautumista, Horstmann-tekniikan peruskurssi, homeopaattista ensiapua sekä kiinalaisen lääketieteen perusteita.

Koulutusyhtymän kansanopisto tarjoaa myös kurssia ”Koululääketieteen perusteet”. Skepsis ry katsoo koko termin ”koululääketiede” käytön turhaksi sekä harhaanjohtavaksi, koska tieteelliseltä kannalta on olemassa vain eri asteisesti toimivia tai vielä tieteellisesti tutkimattomia hoitomuotoja.

Palkinnolla Skepsis ry haluaa kiinnittää erityistä huomiota koulutukseen, jota Suomessa tarjotaan. Asianmukaisten koulutuslaitosten ei tulisi antaa minkäänlaista alustaa pseudotieteen levittämiselle.

Skepsis ry:n hallitus 7.12.2016
Otto J. Mäkelä, puheenjohtaja
Tiina Raevaara, varapuheenjohtaja
Paula Heinonen, sihteeri
Toni Heikkinen, rahastonhoitaja
Hallituksen jäsenet:
Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Heikki Nevala, Timo Tontti


Skepsis ry on myöntänyt 2016 Sokrates-palkinnon

Dosentti Minna Huotilaiselle

aivotutkimuksen tulosten aktiivisesta esittelemisestä julkisuudessa ja tieteen äänen tuomisesta sosiaaliseen mediaan

Minna Huotilainen on tuotteliaan uran tehnyt aivotutkija, jonka erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat aivojen stressinsietokyky, luovuus sekä musiikin vaikutus aivoihin.

Varsinkin työelämää koskevassa keskustelussa liikkuu paljon epätieteellisiä väittämiä aivoista ja niiden toimintakyvystä. Kun työ on kiireistä ja kaoottista, ihmiset tukeutuvat erilaisiin oppeihin luovuuden parantamiseksi ja jaksamisen lisäämiseksi. Huotilainen on tuonut keskusteluun tieteelliseen tutkimukseen perustuvia näkökulmia.

Yliopistot ovat ryhtyneet vaatimaan tutkijoiltaan entistä enemmän niin kutsuttua yhteiskunnallista vaikuttamista. Minna Huotilainen on tässä suhteessa esimerkillinen tutkija. Hän on aktiivinen keskustelija sosiaalisessa mediassa ja antoisa haastateltava eri medioille. Huotilainen puhuu aiheestaan ymmärrettävästi ja innostuneesti, niin että jokainen kuulija voi nauttia tieteen aikaansaannoksista.

Skepsis ry:n hallitus 6.4.2016
Otto J. Mäkelä, puheenjohtaja
Tiina Raevaara, varapuheenjohtaja
Paula Heinonen, sihteeri
Hallituksen jäsenet:
Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Heikki Nevala, Timo Tontti