Älyllinen sykli

(engl. intellectual cycle). Katso: Biorytmit.

alkuun palaa