Astraalikeho

(engl. astral body). Astraalikehon väitetään olevan näkymätön ja tarkka ”kopio” fyysisestä kehosta. Sen avulla henkilön oletetaan kykenevän irrottautumaan fyysisestä olomuodostaan. Astraaliprojektiolla tarkoitetaan astraalikehon liikkumista ”astraalitason” henkimaailmassa. Astraaliprojektion käsitettä hyödynnetään muun muassa kehostapoistumis- ja rajakokemusten selittämisessä, perusteetta ja tarpeettomasti.

Katso: Astraaliprojektio; Kehostapoistumiskokemus; Rajakokemus.

alkuun palaa