Fallibilismi

(engl. fallibilism). Fallibilismi on tieteenfilosofinen näkemys, jonka mukaan tietomme eivät ikinä ole täysin varmoja, vaan aina alttiita virheille, mutta myös virheellisyyksien korjaamiselle.

Katso: Kriittinen realismi.

Kirjallisuutta: Asimov 1992; Niiniluoto 1983; Peirce 1955; Popper 1963/1995.

alkuun palaa