Kriittinen realismi

(engl. critical realism). Kriittinen realismi on tieteenfilosofinen näkemys, jonka mukaan teoriamme eivät täydellisesti vastaa totuutta, mutta tieteen itseäänkorjaavan menetelmän myötä lähestyvät sitä; teorioiden totuudenkaltaisuus kasvaa.

Katso: Fallibilismi; Metodologinen instrumentalismi; Naiivi realismi; Tiede.

alkuun palaa