Naiivi realismi

(engl. naive realism). Naiivi realismi on tieteenfilosofinen näkemys, jonka mukaan todennetut tieteelliset teoriat ovat absoluuttisesti tosia. Toisin kuin naiivi realismi olettaa todellisuus ei kuitenkaan aina ole täysin varmasti havaintojemme ja käsitystemme mukainen. Voimme nimittäin havaita kohteen väärin tai hallusinoida olemattoman kohteen. Näiden vaihtoehtojen olemassaolo ei tue naiivia realismia. Ne ovat kuitenkin yhdenmukaisia kriittisen realismin kanssa.

Katso: Kriittinen realismi; Metodologinen instrumentalismi.

alkuun palaa