Metodologinen instrumentalismi

(engl. methodological instrumentalism). Metodologinen instrumentalismi on tieteenfilosofinen näkemys, jonka mukaan teorioilla ei ole minkäänlaista suhdetta todellisuuteen. Teoriat eivät siis ole tosia tai edes epätosia, vaan ainoastaan välineitä kokemustemme jäsentämiseksi. Teoriaa ei siis tee päteväksi sen totuudenmukaisuus, vaan miten hyvin se auttaa ymmärtämään kokemuksemme. Hyödyllisyyttä korostaessaan instrumentalismi ei kuitenkaan kykene selittämään, miksi jotkut teoriat ovat parempia jäsentämään kokemuksiamme kuin toiset. Kriittisen realismin mukaan parempi selityskyky tekee niistä totuudenmukaisempia, vaikkakaan ei absoluuttisen tosia.

Katso: Kriittinen realismi; Naiivi realismi.

alkuun palaa