Kryptestesia

Kryptestesialla tarkoitetaan ilmiötä, jossa henkilö kykenee havaitsemaan piilossa olevan kohteen ilman tunnettuja tai fyysisiä aisteja.

Katso: Parapsykologiset ilmiöt.

alkuun palaa