Parapsykologiset ilmiöt

(engl. para­psychological phenomena). Parapsykologisilla ilmiöillä tarkoitetaan para­psykologien tutkimia ilmöitä. Para­psykologian historiaa tarkasteltaessa sen piirissä on tutkittu ainakin seuraavia oletettuja ilmiöitä:
A. ESP eli aistien ulkopuolinen havaitseminen

 1. Telepatia eli ajatuksensiirto
 2. Selväaistiminen eli tapahtuman tai esineen havaitseminen ilman fyysisiä/tunnettuja aisteja
  2.1 Kryptestesia eli piilossa olevan esineen havaitseminen
  2.2 Dermo-optinen havaitseminen eli näkeminen ilman silmiä
  2.3 Telestesia eli etäällä olevan esineen havaitseminen ilman fyysisiä/tunnettuja aisteja
  2.4 Psykoskopia(psykometria) eli kyky kertoa esineen ja siihen liittyvän henkilön menneisyydestä ilman fyysisin aistein saatua tietoa
  2.5 Tunnonsiirto eli kyky siirtää oma tuntoaisti johonkin fysikaaliseen esineeseen (esim. kynään)
 3. Ajallinen ESP
  3.1 Prekognitio eli ennaltatietäminen (etiäiset)
  3.2 Retrokognitio eli menneisyyttä koskeva epätavallinen tietäminen


B. Psykokinesia eli esineisiin, organismeihin ja tapahtumiin vaikuttaminen ilman fyysisiä/tunnettuja keinoja

 1. Muutokset esineiden muodossa tai rakenteessa (esim. Geller-efekti)
 2. Esineiden liikuttaminen sekä liikkeen tai tapahtumien ohjaaminen pelkkien ajatusten voimalla
 3. Levitaatio eli ihmisten, eläinten tai esineiden nostaminen pelkkien ajatusten voimalla
 4. Teleportaatio eli esineiden kaukosiirtäminen pelkkien ajatusten voimalla
 5. Apportit eli esineiden ilmestyminen ”tyhjästä” tai kulkeminen kiinteän aineen lävitse
 6. Poltergeistit eli räyhähenget
 7. Suora mentaalinen yhteys eläviin järjestelmiin (Bio-PK) eli vaikuttaminen biologisiin järjestelmiin pelkkien ajatusten voimalla
 8. Ajatusvalokuvaus


C. Telekinesia eli psykokineettisten ilmiöiden tuottaminen etäältä


D. Muut

 1. Apparitiot eli henki-ilmestykset
 2. Kummittelut (esim. äänet)
 3. Meediointi ja kanavointi eli yhteyden ottaminen kuolleiden sieluihin
 4. NDE:t eli rajakokemukset
 5. OBE:t eli ruumiistapoistumiskokemukset
 6. Unet (esim. enne- ja selväunet)
 7. Hypnoosi

Näistä esimerkiksi unet ja hypnoosi ovat siirtyneet arvostetuiksi psykologian ja kognitiivisen neurotieteen tutkimuskohteiksi, mutta se on vaatinut psi-hypoteesista luopumista.

Katso: Parapsykologia; Psi; Siddhi; Silmätön näkökyky.

Kirjallisuutta: Kivinen 1989b.

alkuun palaa