Kuuhulluus

(engl. moon madness). Yhdysvaltalainen psykiatri Arnold L. Lieber julkaisi vuonna 1978 teoksen The lunar effect (Kuuilmiö). Lieber esitti kirjassaan teorian, jonka mukaan Kuu voi gravitaatiovoimillaan vaikuttaa ihmisten emotionaaliseen tasapainoisuuteen. Toisin sanoen hän väitti ihmisten menettävän järkensä täydenkuun aikaan.

Lieberin teorialla on kunnioitettavia edeltäjiä, sillä onhan täysikuu inspiroinut kansantaruja, kirjailijoita ja taiteilijoita. Nykyaikana täysikuu on yhdistetty muun muassa menestyksekkääseen viljelemiseen ja puiden hakkuuseen, hedelmällisyyteen, murhiin ja itsemurhiin, epilepsia-kohtauksiin, pahoihin henkiin sekä hulluuteen. Luonnollisestikaan ei tule unohtaa täysikuun vaikutusta ihmissusiin.

Teoksessaan Lieber esitti, että kun Maa, Kuu ja Aurinko joutuvat täydenkuun aikaan samalle linjalle niiden välinen painovoima aiheuttaa ihmisten nesteissä ”biologisen vuoroveden”. Nesteiden heiluminen puolestaan aiheuttaa poikkeavan toiminnan ja käyttäytymisen. Lieber on myös empiirisesti testannut väitettään, mutta hänen myönteisiä tuloksiaan ei olla kyetty toistamaan.

Hätäisesti katsottuna Lieberin teoria vaikuttaa uskottavalta, sillä ihminen on 70-prosenttisesti nestettä. Mutta kaikki mikä kuulostaa järkevältä ei ole totta. Esimerkiksi Kuun painovoima kohdistuu koko kehoon samanlaisena. Toiseksi sen vaikutus ihmiseen on äärimmäisen pieni. Lieberin teoriaa vastaan puhuu myös se, ettei ole olemassa mielekästä teoriaa veden ja tunteiden välisestä yhteydestä.

Kuuhulluuden tutkimus on siis saanut selville, ettei tälle todistamattomalle ilmiölle ole esitetty pätevää teoreettista tai empiiristä perustaa. Mutta mikä selittää ihmisten uskon tähän ilmiöön? Eräs tekijä on valikoiva tarkkaavaisuus sekä muisti: kun sairaanhoitohenkilökunta tai poliisi etsii selitystä erityisen kiireiselle illalle, taivaankappale luo kosmista ulottuvuutta omaan uurastukseen. Toisaalta joku voi levittää urbaanilegendaa kiireisenä iltana (”Taitaa olla täysikuu”), jolloin ei ole täysikuu, mutta myöhemmin ihmiset muistavat tuona iltana olleen täysikuun. Myös viikonloppu tai juhlapäivät — jolloin väkivaltatekoja todistetusti tehdään eniten — voivat osua samaan aikaan täydenkuun kanssa, mikä voi aiheuttaa illuusion kuuhulluuden olemassaolosta.

Katso: Astrologia.

Kirjallisuutta: Abell 1983b; Abell ja Greenspan 1979; Branham 1995; Häkkinen ja Sinkkonen 1998; Kelly Saklofske ja Culver 1990; Quincey 1994; Sanduleak 1985.

alkuun palaa