Maasäteily

(engl. earth rays, e-rays). Maasäteilyllä tarkoitetaan energiakenttää, johon taikavarvun väitetään reagoivan. Tieteellisiä todisteita maasäteilyn olemassaolosta ei ole olemassa.

Katso: Taikavarpu.

alkuun palaa