Manaaminen

(engl. exorcism). Manaamisella tarkoitetaan demonien, pahojen henkien ajamista pois riivatuista henkilöistä. Joskus manaaminen voi kohdistua myös eläimiin, paikkoihin tai esineisiin. Manauksessa käytetään hyväksi rukouksia, paastoa, ristejä sekä pyhää vettä.

Manauksen kohteeksi ovat joutuneet erilaisista lääketieteellisistä sairauksistsa kärsivät ihmiset (esim. epileptikot ja skitsofreenikot). Kuten arvata saattaa, manauksen hyödyllisyydestä ei ole tieteellistä näyttöä.

Katso: Demoni; Kiroaminen; Riivattu.

alkuun palaa