Moralistinen virhepäätelmä

(engl. moralistic fallacy). Moralistinen virhepäätelmä tehdään, kun haluttu asiantila muuttuu virhepäätelmän tekijän mielessä tosiasilliseksi asiantilaksi. Toisin sanoen ”pitäisi olla” muuttuu muotoon ”on”. Kyseessä on siis naturalistisen virhepäätelmän käänteismuoto.

Moralistisia virhepäätelmiä ovat esimerkiksi ”miesten ja naisten mentaalisissa kyvyissä ei ole eroa, koska ihmisten tulee olla tasa-arvoisia” ja ”Jumalan täytyy olla olemassa, koska muuten ihmiselolla ei ole merkitystä”.

Katso: Humen giljotiini.

alkuun palaa