Nouseva merkki

(engl. ascendent). Nouseva merkki on astrologinen käsite. Nouseva merkki määrittyy sen merkin mukaan, joka on tietyllä hetkellä (esim. syntymähetkellä) nousemassa itäisen taivaanrannan yläpuolelle. Tuosta kohdasta käytetään nimitystä askendentti. Jotkut eivät tee käsitteellistä eroa askendentin ja sen merkin välillä, ja siksi joskus myös nousevastä merkistä käytetään nimitystä askendentti.

Katso: Astrologia; Astrologiset merkit.

alkuun palaa