Pedomantia

(engl. pedomancy). Pedomantialla tarkoitetaan tulevaisuuden ennustamista ja luonteen kuvaamista, joka perustuu jalkapohjien viivojen ja muotojen tulkitsemiseen. Jaloista ennustamista lienee harjoitettu vain Kiinassa. Sitä voidaan pitää palmistrian, kädestäkatsomisen, sisaroppina.

Katso: Palmistria.

alkuun palaa