Palmistria

(engl. palmistry). Palmistria (tai kirologia) on menetelmä, jossa käden muotoja ja viivoja hyödynnetään persoonallisuuden, terveydentilan sekä tulevaisuuden kuvaamisessa. Persoonallisuuden arvioinnista on käytetty nimitystä kirosofia, ja kädestäennustamisesta tai povaamisesta nimitystä kiromantia. Kun ennustaminen tai luonteen kuvaaminen perustuu jalkapohjien viivoihin ja muotoihin, kyseessä on pedomantia-niminen oppi.

Palmistriassa tarkastellaan käden viivoja, kohoumia, sormia, kynsiä, sormenjälkiä, väriä, lämpötilaa sekä kädenpuristuksen laatua. Ennen vasemman käden ajateltiin kertovan henkilön tilasta hänen syntyessään ja oikean hänen tulevaisuudestaan. Nykyisin kädet jaetaan hallitsevaan ja passiiviseen. Oikeakätisillä hallitseva käsi on oikea käsi. Sen uskotaan kertovan henkilön sosiaalisesta maailmasta. Passiivinen vasen käsi kertoo puolestaan henkilön tunteista, lapsuudesta ja siitä, millainen hän on kotinsa yksityisyydessä. Toisen koulukunnan mukaan oikea käsi kertoo loogisuudesta ja vasen tunteista sekä luovuudesta. Tämä näkemys perustuu aivomystiseen kuvitelmaan aivopuoliskojen erilaisuudesta.

Erään kädestäennustajan mukaan moni yllättyisi, jos tietäisi käden viivojen kertovan kaiken rakastajantaidoista asunnonvaihtoon; moni todellakin yllättyisi, mukaanlukien tieteellinen yhteisö.

Katso: Aivopuoliskojen erot; Ennustaminen; Forer-efekti; Pedomantia.

Kirjallisuutta: Gardner 1957; Park 1983.

alkuun palaa