Prekognitio

(engl. precognition). Prekognitio eli ennaltatietäminen on oletettu ilmiö, jossa henkilö tietää tulevaisuuden tapahtumista ilman päättelyä, tai fyysisin tai tunnetuin aistein hankittua tietoa. Eräs ESP:n muoto.

Katso: Parapsykologiset ilmiöt.

alkuun palaa