Psykokinesia

(engl. psychokinesis). Psykokinesialla eli PK:lla tarkoitetaan esineisiin, organismeihin ja tapahtumiin vaikuttamista ilman fysikaalisia keinoja, ”psyykkisesti”. Psykokinesia jaetaan makro-psykokinesiaan, jossa ilmiöt on paljain silmin havaittavissa (esim. Geller-efekti, levitaatio) ja mikro-psykokinesiaan, jossa muutoksia ei voi havaita ilman teknisiä apuvälineitä (esim. esineiden kemiallisen rakenteen muuttaminen).

Katso: Parapsykologiset ilmiöt.

alkuun palaa