Psykoskopia

Psykoskopialla tarkoitetaan kykyä kertoa esineen ja siihen liittyvän henkilön menneisyydestä ilman fysikaalisesti saatua tietoa. Psykoskopia tunnetaan myös psykometriana, mutta psykoskopia on suositeltavampi käsite, koska psykometrialla on akateemisen psykologian piirissä täysin toisenlainen merkitys. Psykologian parissa psykometrialla tarkoitetaan kognitiivis-emotionaalisten ilmiöiden mittaamista.

Katso: Parapsykologiset ilmiöt.

alkuun palaa