Retrokognitio

(engl. retrocognition). Retrokognitio on ilmiö, jossa henkilö tietää menneisyyden tapahtumista ilman päättelyä, tai fyysisin tai tunnetuin aistein hankittua tietoa. Esimerkiksi muistot edellisistä elämistä ovat retrokognitiivisia. Retrokognitio tunnetaan myös postkognition nimellä.

Katso: Parapsykologiset ilmiöt.

alkuun palaa