Selväaistiminen

(engl. clairvoyance). Selväaistimisella tarkoitetaan tapahtuman tai esineen havaitsemista ilman fyysisiä tai tunnettuja aisteja. Se voi ilmetä ääninä, näkyinä tai tuntemuksina. Selväaistiminen on yleisnimitys ilmiöille kuten kryptestesia, telestesia ja psykoskopia.

Katso: Parapsykologiset ilmiöt.

alkuun palaa