SETI

(engl. Search for the Extraterrestrial Intelligence, SETI). SETI tulee sanoista Search for Extraterrestrial Intelligence (Maan ulkopuolisen älyn etsintä). Sillä viitataan tutkimusprojekteihin, joiden tarkoituksena on yrittää löytää päteviä, objektiivisia ja toistettavissa olevia todisteita Maan ulkopuolisista sivilisaatioista.

SETI-tutkimusta on tehty ympäri maailmaa. Ensimmäinen projekti, nimeltään Ozma, käynnistyi vuonna 1960. Sitä johti yhdysvaltalainen tähtitieteilijä Frank Drake.

Projekteissa on etsitty avaruudesta tulevia viestejä tarkkailemalla radiosignaaleja. Viestejä on myös lähetetty avaruuteen.

SETI-tutkimusta ei tule yhdistää kritiikittömään ufologiaan tai ufouskovaisuuteen. Sitä tekevät toiveikkaat, mutta kriittiset tiedemiehet. Vaikka joitakin erikoisia havaintoja on tehty, SETI-ohjelmat eivät ole löytäneet päteviä todisteita vieraiden sivilisaatioiden olemassaolosta. Niitä onkin kritisoitu liiallisesta optimismista, sillä mahdollisuus löytää älykästä elämää muualta avaruudesta on todennäköisesti hyvin pieni.

Katso: Draken kaava; Fermin paradoksi.

Kirjallisuutta: Crawford 2000; Faulkes 1991; Linnaluoto ja Seppänen 1993; McDonough 1991; Oja 1994; Swenson 2000; Tarter 1993.

alkuun palaa