Transsendenttinen meditaatio

(engl. transcendental meditation, TM). Intialaissyntyinen Maharishi Mahesh Yogi (s. 1917) kehitti transsendenttisen meditaation perusteet vuonna 1957. Sittemmin hän on tehnyt TM-kirjainparista tavaramerkin ja patentoinut sen, kehittänyt Luovan älyn tieteen (engl. Science of Creative Intelligence) ja hallinnon, koulutuksen, terveyden ja puolustuksen absoluuttiset teoriat, sekä löytänyt maailmankaikkeuden perustavan luonnonlain hindulaisten pyhästä kirjasta. Eikä siinä kaikki: Maharishi on myös perustanut yliopistoja ympäri maailmaa, laajan liikeimperiumin sekä poliittisen puolueen!

TM on meditaatiomenetelmä, jossa aamuisin ja iltaisin istutaan silmät suljettuina 15–20 minuuttia toistaen henkilökohtaista mantraa. Sen aikana mielen väitetään ylittävän normaalin tietoisuuden ja saavuttavan transsendenttisen tietoisuuden tason. Transsendenttinen tietoisuus on tila, jossa tietoisuus on ”avoinna itselleen”. Menetelmän omaksuminen on harrastajien mukaan helppoa: se vaatii vain meditaatiolle varattua aikaa (sekä rahaa kurssimaksua varten).

TM esitellään uutena, tieteellisenä meditaatiomenetelmänä, jonka avulla harrastajan rentoutuneisuus, älykkyys ja luovuus lisääntyvät, verenpaine alenee, terveys paranee, ahdistus vähenee, stressi katoaa, terveydenhoidon tarve vähenee, vanheneminen hidastuu, tehokkuus työssä lisääntyy, työsuhteet parantuvat ja yhteiskunnallinen hyvinvointi lisääntyy. Mutta onko TM uutta, tieteellistä ja kykeneekö se todella tekemään kaiken lupaamansa?

TM perustuu vanhaan intialaiseen uskontoon, hindulaisuuteen. Sitä voidaankin pitää eräänä joogan muotona. Vaikka transsendenttisen meditaation kannattajien mukaan TM ei ole uskonto, sen lähtökohdat (meditaatio, mantrojen toistaminen, johtava guru) ja päämäärät (täydellinen tietoisuus, autuus) ovat selvän hindulaiset. Mutta ehkä transsendenttistä mietiskelyä voinee harrastaa ilman uskonnollisia tavoitteita. Tosin puhtaan maalliselta kannaltakaan TM ei näyttäydy erityisen erinomaisessa valossa.

TM ei tutkimusten mukaan ole sen parempi menetelmä rentoutumiseen kuin mikään muukaan rentoutumismenetelmä kuten tavallinen hiljentyminen, torkahtelu tai musiikin kuuntelu. Myöskään salaisena pidettävällä henkilökohtaisella mantralla ei ole erityistä vaikutusta. Skeptikko Martin Gardner on todennut: ”tutkimukset ovat osoittaneet, että keskittyminen hindumantraan ei ole sen tehokkaampaa kuin keskittyminen mihin tahansa muuhun sanaan kuten rauha, yksi tai banaani.” Mantran henkilökohtaisuus on tullut myös kyseenalaiseksi, kun on huomattu, ettei niitä annetakaan harrastajan ainutlaatuisen persoonallisuuden mukaan, vaan esimerkiksi iän perusteella. Taikuri James Randi kertoo taikurien käyttäneen tätä hyödyksi esityksissään: saatuaan tietää trassendenttistä meditaatiota harrastavan katsojan syntymäajan taikurin on helppo päätellä ”psyykkisillä kyvyllään” salainen mantra.

Maharishi on perustanut yliopistoja Sveitsiin, Englantiin, Yhdysvaltoihin sekä Hollantiin. Niissä tehtävä tutkimus ja opetus perustuu vedistiseen tieteeseen, ”objektiivisen länsimaisen tieteen ja subjektiivisen itämaisen tieteen” yhdistelmään. Tutkimuksia on julkaistu hyvissäkin tieteellisissä julkaisuissa, mutta kriitikot ovat katsoneet niiden olevan verrattavissa lähinnä para­psykologien tekemiin ”tutkimuksiin”.

Merkittävin vaikutus, joka transsendenttisellä meditaatiolla väitetään olevan, on ns. Maharishi-ilmiö: jos vain yksi prosentti kaupungin asukkaista tai maailman väestöstä harrastaa transsendenttistä meditaatiota, koko kaupungin tai maailman elämänlaatu parantuu. Harrastajien mukaan Maharishi-ilmiö on ollut Berliinin muurien sortumisen, Neuvostoliiton hajoamisen ja Persianlahden sodan päättymisen takana. Lisäksi sen väitetään nostaneen osakekursseja, lisänneen sadon tuottavuutta sekä vähentäneen rikollisuuden, tulipalojen, liikenneonnettomuuksien ja sodassa kuolleiden määrää, alkoholin ja tupakan kulutusta, työttömyyttä sekä luonnon saastumista.

Valitettavasti vain Maharishin tavoite tuoda taivas maan päälle — jolloin ”hyvää on kaikkialla ja pahaa ei-missään” — ei näytä onnistuvan transsendenttisen meditaation avulla. Esimerkiksi kun James Randi perehtyi Maharishi-ilmiöön Fairfield-nimisessä kaupungissa, hän sai paikallisilta viranomaisilta tietää poliisien määrän lisääntyneen sekä sadon ja kuolleisuuden pysyneen tavallisella tasolla. Nämä tosiasialliset tapahtumat ovat ristiriidassa transsendenttisen meditaation harrastajien keksimien väitteiden kanssa. Erityisen mielenkiintoiseksi Fairfield-tapauksen tekee se, että Fairfieldissa sijaitsee trassendenttisen meditaation Yhdysvaltojen päämaja, ja jopa 13% kaupungin asukkaista harrasti meditaatiota. Siis edes kolmitoistakertainen määrä ei riittänyt Maharishi-ilmiön tuottamiseen!

Transsendenttiseen meditaatioon liittyy myös erilaisten siddhien harjoittelu. Länsimaissa siddhit tunnetaan paremmin para­psykologisina ilmiöinä. Tunnetuimpia siddhejä ovat näkymättömäksi muuttuminen ja levitointi. Transsendenttisen meditaation yhteydessä levitointi tunnetaan yleisesti joogalentämisen nimellä. Vaikka transsendenttisen meditaation harrastajien piirissä liikkuu vankkumaton usko joogalentämiseen, kukaan ei ole siihen ikinä todistettavasti kyennyt.

Kykenemättömyyttä on yritetty kiertää jakamalla joogalentäminen eri asteisiin. Istuuduttuaan lootusasentoon joogalentäjä voi 1) täristä tai 2) hyppiä pehmeällä patjalla, mutta todistettavasti ei 3) leijua ilmassa tai 4) todella lentää. Ehkä kahta ensimmäistä astetta voidaan kutsua joogalentämiseksi, mutta pelkällä käsitteiden uudelleenmäärittelyillä kukaan ei nouse ilmaan tai todella lennä.

Edistääkseen taivaan tuloa maan päälle Maharishi on perustanut Luonnonlain puolueen. Se on toiminut muun muassa Englannissa, Kanadassa ja Suomessakin. Menestys on ollut yhtä heikkoa kaikkialla.

Toisin on käynyt Maharishin liikeyrityksille. Martin Gardnerin mukaan tämä henkinen johtaja on kerännyt kannattajiltaan vuosien varrella yhteensä noin 3 miljardia dollaria. Maharishin liikeimperiumiin kuuluu muun muassa Taivas maan päällä -hotelliketju, konsultointiyhtiö sekä Maharishi Ayur-Veda Products International, joka myy erilaisia uskomuslääkintätuotteita. Ja kaikki tämä sai alkunsa ainoastaan kahdenkymmenen minuutin hiljentymisestä…

Katso: Chopra, Deepak; Kvanttimystiikka; Meditaatio; Siddhi; Jooga.

Kirjallisuutta: Gardner 1995; Mole 1998; Randi 1987b; Trumpy 1983.

alkuun palaa