Tunnonsiirto

Tunnonsiirto eli oletettu kyky siirtää oma tuntoaisti johonkin fysikaaliseen esineeseen kuten kädessä olevan lasin veteen. Kun vettä kosketetaan esimerkiksi neulalla, koehenkilön tulisi tuntea ärsytys ja reagoida pistoon.

Katso: Parapsykologiset ilmiöt.

alkuun palaa