Arkkityyppi

(engl. archetype). Arkkityyppi liittyy Carl Jungin analyyttisen psykologian käsitteistöön. Sillä tarkoitetaan kollektiivisen piilotajunnan sisältöjä, joita ovat esimerkiksi varjo (piilotajuinen ”primitiivisyys”) sekä anima ja animus (mielen naiselliset ja miehiset puolet). Nämä lajinkehityksen myötä omaksutut perusmuodot ilmenevät Jungin mukaan epäsuorasti esimerkiksi unissa, myyteissä, saduissa ja taiteessa.

Katso: Jung, Carl Gustav; Kollektiivinen piilotajunta.

alkuun palaa