Kollektiivinen piilotajunta

(engl. collective unconsciousness). Kollektiivinen piilotajunta liittyy Carl G. Jungin analyyttisen psykologian käsitteistöön. Sillä tarkoitetaan ihmisyyteen myötäsyntyisesti kuuluvaa arkkityyppien kokoelmaa. Kollektiivisen piilotajunnan arkkityypit ovat vapaana vellovaa psyykkistä energiaa, jotka saavat konkreettisen muodon ihmisen tajunnassa sekä erilaisissa kulttuuripiirteissä. Jungin mukaan jokaisella on kollektiivisen piilotajunnan lisäksi oma, henkilökohtainen piilotajunta.

Katso: Arkkityyppi; Jung, Carl Gustav; Synkronisiteetti.

alkuun palaa