Jung, Carl Gustav

Jung (1875–1961) oli itävaltalainen psykiatri, joka toimi psykoanalyysin kehittäjän Sigmund Freudin oppilaana ja kollegana. Myöhemmin hän kehitti oman analyyttisen psykologiansa. Analyyttisen psykologian keskeisimpiin käsitteisiin kuuluvat introvertti, ekstrovertti, animus, anima, arkkityyppi ja kollektiivinen piilotajunta. Introvertillä Jung tarkoitti omissa ajatuksissaan viihtyvää, sisäänpäinkääntynyttä henkilöä, ja ekstrovertiksi hän vastaavasti kutsui ulospäinsuuntautuneita, sosiaalisia henkilöitä. Animus viittaa puolestaan jokaisessa ihmisessä olevaan miehekkyyteen ja anima naisellisuuteen.

Jungin suku oli ilmeisen taipuvainen uskomaan henkiin ja yliluonnolliseen, ja hänellä olikin lapsesta saakka useita kokemuksia paranormaaleista ilmiöistä sekä erikoisista näyistä ja unista. Jung oli kiinnostunut myös I chingistä, alkemiasta sekä astrologiasta.

Katso: Arkkityyppi; I ching; Kollektiivinen piilotajunta.

Kirjallisuutta: Gallo 1994; Good 1988; Ollikainen 1998a; Pietikäinen 1998.

alkuun palaa