Automatismit

(engl. automatisms). Automatismeja on sekä motorisia että sensorisia. Motorisilla automatismeilla viitataan lihasliikkeisiin, joiden uskotaan olevan muiden ihmisten tai olentojen psykokineettisten kykyjen tai edesmenneen sielun aiheuttamia. Sensorisilla automatismeilla tarkoitetaan spontaaneja, ”aistien ulkopuolisesti” syntyneitä aistimuksia ja havaintoja. Ero motoristen ja sensoristen automatismien välillä on siis tekevässä subjektissa: motorisissa automatismeissa meedio (tai nykyisin kanavoija) antaa kehonsa toisen olennon ohjailtavaksi, kun taas sensorisissa automatismeissa hän kokee ”para­psyykkisiä havaintoja” ja voi vasta tämän jälkeen tahdonalaisesti välittää niitä edelleen. Motorisia automatismeja ovat esimerkiksi automaattikirjoitus ja -säveltäminen, sensorisia puolestaan automaattisäveltäminen, telepatia ja enneunet.

Motoriset automatismit perustuvat tiedostamattomiin ideomotorisiin liikkeisiin.

Katso: Automaattikirjoitus; Automaattitaide; Automaattisäveltäminen; Ideomotorinen liike; Ouija-lauta.

alkuun palaa