Chakra

(engl. chakra). Chakrojen väitetään olevan kehon energiakeskuksia. Chakrojen toimintakyky heijastuu auraan eli kasveja, eläimiä ja ihmisiä ympäröivään energiakenttään. Aurojen väripainotukset ovat erityisen merkittäviä organismin tilaa ja ”energiatukkeumia” arvioitaessa.

Päächakroja katsotaan olevan seitsemän. Niistä viisi sijaitsee selkärankaa myötäillen häntäluusta kurkunseudulle, kuudes keskellä otsaa ja seitsemäs päälaella. Chakroja yhdistävät nadit, elämänvoima pranan virtausradat. Keskeisin nadeista on susumna, joka kulkee pystysuoraan alimmasta chakrasta ylimpään.

Jokaisella chakralla on oma ”värähtelytaajuutensa” ja värinsä. Energiakeskuksia symboloi lootuskukka ja jokaisella keskuksella on tietty määrä terälehtiä. Terälehtien määrä kertoo chakrasta lähtevien nadien lukumäärän. Alin chakra, muladhara-chakra, sijaitsee häntäluun kohdalla. Muladhara-chakran kundaliini-energia kuvataan yleensä kokoonkiertyneeksi käärmeeksi, joka nukkuu. Kundaliinikäärmeen voi herättää esimerkiksi joogan avulla, minkä seurauksena kundaliinienergia kulkee susumnaa pitkin päälakea kohti. Kun energia saavuttaa päälaella sijaitsevan chakran seurauksena on samadhi, valaistuminen. Muladhara-chakran lootuksella on neljä terälehteä ja sen punainen väri edustaa fyysisyyttä.

Svahdisthana-chakra sijaitsee hieman navan alapuolella selkärangassa. Sillä on kuusi terälehteä ja se säteilee oranssin värissä tunteita. Solar plexuksen kohdalla sijaitsevalla manipura-chakralla on kymmenen terälehteä ja sen keltaisuus kertoo luovuudesta, rohkeudesta ja ylipäätään suhteesta itseen. Anahata-chakra sijaitsee sydämen tasolla. Sillä on kaksitoista terälehteä ja sen vihreys ilmentää tasapainoisuutta sekä ihmissuhteiden laatua. Viidennellä chakralla, visuddhalla, on kurkunseudulla kuusitoista terälehteä. Visuddha-chakran sininen väri edustaa kylmää rationaalisuutta ja elämän jäsentyneisyyttä. Ajna-chakra sijaitsee keskellä otsaa. Tämä ”kolmas silmä” yhdistetään intuitiivisuuteen sekä erilaisiin siddheihin, para­psykologisiin ilmiöihin. Sillä on kaksi terälehteä.

Ylin chakra, sahasrara, sijaitsee keskellä päälakea. Kun kundaliini-energia saavuttaa tuhatterälehtisen energiakeskuksen, seurauksena on suora yhteys maailmankaikkeuteen. Kun ihminen kokee olevansa yhtä maailmankaikkeuden kanssa, hän valaistuu. Sahasraran väri violetti henkii spirituaalisuutta.

Chakrojen sijainti, väri ja merkitys voivat vaihdella jossain määrin kirjallisesta lähteestä toiseen, vaikka perusidea onkin kaikissa järjestelmissä sama. Yhteistä kaikille chakratulkinnoille on lisäksi se, että minkäänlaisten chakrojen olemassaoloa ei ole pätevästi todistettu.

Katso: Aura; Jooga.

alkuun palaa