Muuntuneet tajunnantilat

(engl. altered states of consciousness, ASC). Muuntuneilla tajunnantiloilla tarkoitetaan tajunnantiloja, jotka ovat syntyneet joidenkin fysiologisten, psykologisten, sosiaalisten tai farmakologisten toimenpiteiden tai vaikutusten seurauksena, ja jonka subjekti tai ulkopuolinen havaitsija tunnistaa erovan merkittävästi siitä subjektiivisesta kokemuksesta tai mentaalisesta toiminnasta, joka on yleisesti ominaista samalle yksilölle normaalissa vireässä valvetilassa (esim. uni). Muuntuneiden tajunnantilojen tutkimus voi paljastaa sellaisia toimintamekanismeja, joita tai joiden merkitystä ei tavallisten mielentilojen tutkimuksessa havaita.

Muuntuneita tajunnantiloja aiheuttavat ärsykkeiden vähäisyys tai monotoninen toistuvuus sekä alentunut vireystila, väsymys. Sensorinen deprivaatio eli aistiärsytyksen minimointi voi esimerkiksi aiheuttaa hallusinaatioita ja kehostapoistumiskokemuksia. Samoin väsynyt tai stressaantunut henkilö voi kokea hallusinaatioita.

Muuntuneita tajunnantiloja voivat aiheuttaa myös voimakkaat ärsykkeet, lisääntynyt vireystila ja intensiivinen keskittyminen. Esimerkiksi uskonnollisiin kokemuksiin voi liittyä voimakkaiden tunteiden lisäksi hallusinaatioita. Samoin muuntuneita tajunnantiloja aiheuttavat erilaiset fysiologiset ja kemialliset tekijät kuten happivajaus, verensokerin aleneminen, huumeet ja alkoholi. Neurologisiin häiriöihinkin voi liittyä muuntuneita tajunnantiloja.

Katso: Kehostapoistumiskokemus; Rajakokemus; Selväuni.

Kirjallisuutta: Kaitaro 1994, 1995b.

alkuun palaa