Suggestio

(engl. suggestion). Parhaimman määritelmän suggestiolle on antanut Andre M. Weitzenhoffer. Hänen mukaansa suggestio on mikä tahansa verbaalinen tai nonverbaalinen, yksinkertainen tai monimutkainen kommunikaation muoto, jonka tarkoituksena on saada kohdehenkilö kokemaan asioita tai toimimaan tietyllä tavalla, joko hänen tahtonsa mukaisesti tai sen vastaisesti. Toisin sanoen suggestiossa on kyse toiseen henkilöön vaikuttamisesta, hänen ajatustensa, tunteidensa, halujensa ja käyttäytymisensä muuttamisesta. Tällöin suggestioiksi voidaan laskea muun muassa mainokset sekä selkeät käskyt, pyynnöt ja ohjeet.

Suggestointi voi saada aikaan voimakkaitakin muutoksia ihmisten toiminnassa. Tästä parhaimpia esimerkkejä ovat hypnoosiin liitetyt ilmiöt kuten hypnoosin jälkeen vaikuttavat posthypnoottiset suggestiot sekä plasebo.

Suggestioiden tehokkuutta edistää voimakas mielikuvitus. Henkilöistä, joille on tyypillistä erityisen voimakas mielikuvituselämä, käytetään nimitystä ”fantasiaan taipuvainen persoonallisuus”. Tähän ryhmään kuuluu noin 4–6 prosenttia ihmisistä.

Suggestion ei tarvitse olla heterosuggestiota, toisen ihmisen vaikuttamista toiseen. Suggestio voi olla myös autosuggestiota, jossa henkilö vaikuttaa itse omaan toimintaansa. Hyvä esimerkki autosuggestiosta on urheilijan mielikuvaharjoittelu.

Katso: Fantasiaan taipuvainen persoonallisuus; Hypnoosi; Plasebo.

alkuun palaa