Telekinesia

(engl. telekinesis). Telekinesialla tarkoitetaan psykokineettisten ilmiöiden tuottamista pitkän välimatkan päästä.

Katso: Parapsykologiset ilmiöt; Psykokinesia.

alkuun palaa